دسامبر 08, 2022

خبرتازه: 3 پوسته در چهاردره قندز فتح ومنطقه وسیعی تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر 5 پوسته دشمن درولسوالی چهاردره ولایت قندز حمله کردند وتا کنون 3 پوسته دشمن را فتح نمودند.

حمله ساعت 6 صبح امروز درمنطقه سرک بالا طی یک عملیات تصفوی انجام یافت که تاکنون ادامه دارد.

که درنتیجه ان، پوسته گل رحمن تخاری، علی محمد پوسته غلام نبی و5 قریه  بنام چهارشهید، مدرسه، مجانی، یعقوب بای وقریه تاجک ها کاملا فتح وتصفیه گردید و2 میل کلاشنکوف، 10 میل راکت،10 صندوق مرمی ثقیله وکلاشنکوف ومقادیر زیاد مهمات دیگر را نیز بدست مجاهدین غنیمت افتید. اما رقم تلفات جانی دشمن تاکنون دقیقا گذارش داده نشده است.

واکنون حملات بر پوسته های قومندان سیدمراد اربکی وامان تیرلینگ جریان دارد.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.

Related posts