دسامبر 10, 2022

خبر تازه : قومندانی امنیه ولسوالی باغران فتح شد  و25 عسکر وپولیس بشمول قومندان کشته شدند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که  حوالی ساعت 12 بجه دیشب ، مجاهدین امارت اسلامی  درجرین عملیات بهاری ” العــــــزم ” برتعمیر قومندانی امنیه ولسوالی باغران که درمنطقۀ اده درنزدیکی مرکز ولسوالی موسی قلعه قراردارد  حمله نموده اند .

خبرمی افزاید که تعمیر قومندانی امنیه باغران بعد ازمقاومت 4 ساعت  کاملا فتح گردیده و25 عسکر وپولیس بشمول قومندان قومندانی امنیه ولسوالی مذکور ( جهادی ) درآن کشته شده اند .

دراین عملیات 3 پیکا ، 14 میل کلاشنکوف ، 2 قبضه راکت ، 22 مرمی راکت ، 2 قبضه تفنگچه ، یک هاوان چریکی ، 11000 مرمی سلاح های سبک وسنگین ، 3 پایه مخابره کلان ، یک عراده موتر رینجر ودیگر مهمات  بغنیمت مجاهدین درآمده است .

گفته میشود که  درجریان جنگ برتعمیر قومندانی امنیه  عساکر دیگر دشمن برای کمک آمده بودند که بامقاومت شدیدی مجاهدین امارت اسلامی مواجه شدند .

دراین جنگ 3 عراده موتر رینجر ویک موتر زرهی دشمن کاملا تخریب گردیده است .

دراین جنگ بمجاهدین هیچ آسیبی نه رسیده است .

.

2015-06-13

Related posts