دسامبر 08, 2022

خبر عاجل : مرکز ولسوالی کوهستان ولایت سرپل فتح شد ، 13 موتر رینجر وسلاح ومهمات غنیمت گردید

ازولایت سرپل خبر رسیده است که  بامداد امروز  درسلسلۀ عملیات ” عـــــــزم ”  مرکز ولسوالی کوهستان این ولایت ازسوی مجاهدین امارت اسلامی بطور کامل فتح گردیده است .

خبرمی افزاید که ازمدت 2 روز بدینسو عملیاتی تصفیوی مجاهدین درمقابل دشمن درمربوطت ولسوالی مذکور آغاز گردیده بود که امروز صبح بعد ازکنترول چند منطقه  ، مرکز ولسوالی مذکور بطور کامل فتح گردید وبیرق های سفید توحید برفرار تعمیر مرکز ولسوالی مذکور ، قومندانی امنیه ودیگر مناطق به اهتزاز درآمده است .

دراین عملیات 13 عراده موتر رینجر وتعداد زیاد سلاح ومهمات  ازدشمن بغنیمت مجاهدن درآمده است .

گفته میشود که عملیات تصفیوی مجاهدین برای تعقیب دشمن درمناطق مختلف ولسوالی مذکور اکنون نیز جریان دارد .

جزئیات بیشتر ازین عملیات متعاقبابنشر خواهد رسید .

 

2015-07-28

 

Related posts