نوامبر 30, 2022

خوست:دراثر انفجارات جداگانه در مندوزی، 1 موتر تخریب و2 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، پولیس اداره مزدور را در ولسوالی مندوزی ولایت خوست دو ماین هدف قرار داد.

انفجار نخست ساعت 9 صبح امروز بریک رینجر درنزدیک پمپ سیداکبر صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و2 تن پولیس دران زخمی شدند.

متعاقبا انفجار دومی پولیس را هدف قرار داد که به محل حادثه آمدند که  درنتیجه آن، 2 تن پولیس کشته و4 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts