نوامبر 30, 2022

خوست: دراثریک انفجار در جاجی اریوب، یک کارمند امنیت زخمی گردید

به اساس خبر، ماین در ولسوالی جاجی اریوب ولایت خوست عساکر امنیت ملی دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 4 عصر دیروز درمنطقه شاوی صورت گرفت که دراثران،  عمرخان کارمند یاد شده با یک تن از محافظ اش مرگبار زخمی شدند.

Related posts