دسامبر 06, 2022

خوست: دراثر انفجار برتانگ دشمن در صبری، 4 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه نوری کلی ولسوالی صبری ولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، تانک کاملا نابود گردید و4 عسکر دران کشته شدند.

Related posts