نوامبر 30, 2022

خوست: دراثر انفجار بریک رینجر در نادرشاه کوت، 2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر اردوی مزدور در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 3 بعد ازظهر امروز درمنطقه مندوزی صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و2 عسکر دران کشته شدند.

Related posts