دسامبر 08, 2022

خوست: ماین در ولسوالی باک 2 تن پولیس را هلاک ساخت

Related posts