نوامبر 26, 2022

خوست: ماین یک عسکر مزدور را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در مربوطات مرکزولایت خوست عساکر پیاده دشمن را هدف قرار دارد.

انفجار ساعت 7 وسی دقیقه صبح امروز درنزدیک پوهنتون شیخ زاید صورت گرفت ویک عسکر مزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts