نوامبر 30, 2022

خوست: مقر ولسوالی سپری وقرارگاه دشمن مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برمقر ولسوالی سپری ولایت خوست ودرنزدیک آن بر قرارگاه دشمن حمله کردند.

حمله ساعت 9 بجه دیشب صورت گرفت،نبرد تا 12 شب ادامه یافت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts