نوامبر 30, 2022

خوست: مین در ولسوالی سپیری3 عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در منطقه مرکزی ولسوالی سپیری ولایت خوست، عساکردشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 2 وسی دقیقه ظهر امروز درمنطقه مرکزی صورت گرفت و3 عسکردران کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts