دسامبر 01, 2022

خوست: کمپاین دشمن در علی شیر هاوان کاری گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر کمپاین دشمن درمنطقه چرگوتی ولسوالی علی شیر ولایت خوست حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت 5 وسی دقیقه عصر دیروز  صورت گرفت ودقیقا 5 مرمی هاوان به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts