دسامبر 01, 2022

خوست: یک رینجر اردوی مزدور در نادرشاه کوت شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر در منطقه زنی خیل ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار  ساعت 3 وسی دقیقه ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

Related posts