دسامبر 08, 2022

خوست: یک رینجر پولیس در علی شیر شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک رینجر پولیس در منطقه شنکی ولسوالی علی شیر ولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار صبح امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک عسکر دران زخم براشت.

Related posts