نوامبر 30, 2022

خوست: یک عسکر در نادرشاکوت با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر مزدور را در ولسووالی نادرشاه کوت ولایت خوست هدف سلاح نوع داراز کوف قرار دادند.

عسکر یا شده ساعت 7 شام دیروز در پوسته تیاره منزکی هدف قرار داده شد وجابجا کشته شد.

Related posts