دسامبر 06, 2022

خوست: یک پوسته دشمن درنزدیک مرکز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته شدمن درمنطقه بشخیل نزدیک مرکزولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts