نوامبر 30, 2022

خوست: یک گزمه دشمن در باک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم پولیس اداره مزدور را در نزدیک ساختمان ولسوالی باک ولایت پکتیا با نارنجک هدف قرار دادند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts