دسامبر 01, 2022

خوست: یک گزمه دشمن در نادرشاه کوت مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن درمنطقه منظری ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 11 وسی دقیقه چاشت امروز صورت گرفت، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثرن، یک رینجر دشمن تخریب گردید.

Related posts