دسامبر 10, 2022

دایکندی : حملۀ تعرضی دشمن اجیر در گیزاب به عقب زده شد

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است، پس از آن که روز گذشته مجاهدین امارت اسلامی منطقۀ تمزان را در ولسوالی گیزاب فتح نمودند، دیشب دشمن اجیر با تمام قوت 2 مرتبه برای باز پس گیری منطقه مذکور بالای مواضع مجاهدین حملۀ تعرضی نمود که هر با در اثر مقاومت شدید مجاهدین با متحمل شدن تلفات، مجبور به عقب نشینی گرید.

در این درگیری ها به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

2015/6/8

Related posts