دسامبر 01, 2022

دایکندی : درگیری شدیدی با دشمن در اجرستان صورت گرفت

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که دیشب در جریان عملیات ” عـــزم ” در مناطق عباس خیل و میرخان وال ولسوالی اجرستان ، درگیری شدیدی با دشمن اجیر صورت گرفت که در طی آن به دشمن تلفات سنگینی وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

در این درگیری ، یک طفل از اثر فیر دشمن نیز زخمی شده است .

مسئولین جهادی می گویند که هم اکنون نیز مرکز ولسوالی در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد .

2015/6/23

Related posts