نوامبر 30, 2022

دایکندی : یک پوستۀ دشمن اجیر در گیزاب فتح شد

11010955_1437747733199622_1287565651731323610_n از ولایت دایکندی خبر رسیده است که شام روز گذشته یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ خلج ولسوالی گیزاب – مشهور به پوستۀ قومندان رسول – مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت .

خبرمی افزاید که نیروهای دشمن پس از مقاومت اندکی پا بفرار گذاشتند و تعمیر پوستۀ دشمن کاملا فتح گردید .

2015/6/1

Related posts