دسامبر 01, 2022

دایکندی : 2 اربکی بشمول قومندان در گیزاب بمجاهدین پیوستند

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است که امروز صبح 3 تن اربکی از باشندگان قریه سنگ شیخ ولسوالی گیزاب، پس از درک جقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

اسامی افراد مذکور شرح ذیل است :

قومندان ملا عبدالله ولد حاجی مولا داد ، محمد داود و خدای نظر فرزندان محمدنبی

افراد نامبرده با خود 3 میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم نموده اند .

2015/6/9

Related posts