دسامبر 08, 2022

دایکندی : 3 پوستۀ دشمن در گیزاب فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت دایکندی حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات ” عـــزم ” پوسته های دشمن اجیر را در منطقۀ خلج چیری ولسوالی گیزاب مورد حملۀ گسترده قرار دادند که این درگیری تا حوالی ساعت 8 شب دوام داشت .

در این درگیری 3 پوستۀ دشمن اجیر کاملا فتح شد و 6 عسکر اجیر نیز جابجا بهلاکت رسیدند و متباقی موفق بفرار شدند .

مسئولین جهاد می گویند که هم اکنون یک قرارگاه دشمن در همین منطقه در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد .

در این درگیری بمجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

2015/6

Related posts