دسامبر 01, 2022

دراثریک انفجار در سیدآباد، یک عسکر دشمن کشته شد

به اساس خبر، ماین در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ عساکر اردوی اجیر را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 2 وسی دقیقه ظهر امروز درمنطقه لوره صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts