دسامبر 01, 2022

دراثریک انفجار در غازی آباد قومندان یک پوسته زخمی گردید

به اساس خبر، موتر قومندان پوسته شل غشی در منطقه سپینه گته ولسوالی غازی اباد شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 5 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، موتر تخریب گردید وقومندان پوسته با شمار ازعساکر اش مرگبار زخمی شدند.

Related posts