دسامبر 10, 2022

دراثریک انفجار در غازی اباد، قومندان با 3 تن اربکی زخمی شدند

به اساس خبر، ماین در منطقه نیشه گام ولسوالی غازی اباد ملیشه های اربکی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 8 صبح امروز بر اربکی های پیاده صورت گرفت که دراثران، یک قومندان با 3 تن اربکی اش مرگبار زخمی شدند.

Related posts