نوامبر 30, 2022

دراثریک حمله در سیدآباد، یک عسکر دشمن کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در منطقه داگبغری ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر دشمن کشته شد.

Related posts