دسامبر 10, 2022

دراثر انفجار بریک رینجر درنزدیک مرکز خوست، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر درنزدیک مرکزولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و2 عسکر دران کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts