دسامبر 06, 2022

درحمله بر بیس دشمن در غازی اباد، یک عسکر هلاک گردید

به اساس خبر، بربیس دشمن درمنطقه جلاله ولسوالی غازی آباد حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر دشمن کشته وساختمان بیس خساره  مند گردید.

Related posts