نوامبر 30, 2022

درحمله بر کاروان های دشمن در سیداباد، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برکاروان پولیس درمنطقه یوسف خیل ولایت سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

خبرمی افزاید، ساعت 11 وسی دقیقه چاشت امروز درمنطقه قلعه ماشین نیز بر کاروان دشمن حمله صورت گرفت که دراثران، 2عسکر دشمن کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts