دسامبر 10, 2022

درحمله بر یک پوسته در غازی اباد، 1 عسکر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در منطقه زیارت ولسوالی غازی اباد حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته وساختمان پوسته خساره مند گردید.

Related posts