دسامبر 08, 2022

درگیری شدیدی با اجیران داخلی در خاص ارزگان صورت گرفت

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته درگیری شدیدی با دشمن اجیر در منطقۀ شپیتوپخو ولسوالی خاص ارزگان صورت گرفته است .
در این درگیری که تا حوالی عصر دوام داشت، دو مرتبه هلی کاپترهای دشمن به ساحه آمدند اما در پی شلیک سلاح های زیکو یک و دهشکه باز مجبور بفرار شدند .
در این عملیات درگیری بمجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .
2015/5/31

Related posts