نوامبر 30, 2022

درگیری شدیدی با دشمن در خاص ارزگان صورت گرفت

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ بازار قدیم ولسوالی خاص ارزگان ، درگیری شدیدی با دشمن اجیر صورت گرفته است .

در این درگیری که تا هنگام خفتن دوام داشت، در طی آن به دشمن زیان وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .
2015/6/29

Related posts