نوامبر 27, 2022

درگیری شدیدی در خاص ارزگان جریان دارد

خبرهای رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که از صبح امروز بدین سو ، در مناطق چکجوی و سنگر ولسوالی خاص ارزگان، درگیری شدیدی میان کجاهدین امارت اسلامی و عساکر کمکی دشمن که بسوی مرکز ولسوالی خاص ارزگان در حرکت بودند، جریان دارد .

قابل ذکرست که مجاهدین امارت اسلامی امروز منطقۀ ناوۀ سلطان محمد را فتح نموده اند و نیروهای کمکی دشمن از طریق مناطق چکجوی که میان ولسوالی های خاص ازگان و چنارتو موقعیت دارد، بسوی ولسوالی خاص ارزگان در حرکت بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردیدند .

جزئیات بیشتر از این درگیری متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله
2015/6/28

Related posts