نوامبر 30, 2022

در دهیک غزنی چه گذشت؟

ولسوالی دهیک در جنوب شرق ولایت غزنی موقعیت دارد، این ولسوالی یکی از مناطقی است که حاکمیت دولت تنها به مقام ولسوالی محدود میشود و مابقی تمام ساحات و مناطق این ولسوالی در کنترول طالبان است.
هنگامیکه که رؤسای حکومت مشترک چند روز قبل بوت های سفر به آمریکا را پوشیدند، برای اینکه ثبوت آشکار جنگ بخاطر منافع آمریکا را با خود داشته باشند، بتاریخ 23مارچ قوماندهء عملیات و هجوم همه جانبه بر ولسوالی مذکور درولایت غزنی را صادر کرد.
عملیات دشمن از سه استقامت بر ولسوالی دهیک توسط پولیس، اردو، اربکی ها و دیگر ملیشه ای مرتزق آغاز گردید، از طرف غزنی و از استقامت ارزو تعداد کثیری از عساکر اردو بر دهیک حمله کردند، قرارگاه یونت در ولایت غزنی که صدها تن از عساکر اردو در ان مستقر هستند از اینجا نیز صدها تن از عساکر به دهیک آمدند، از جانب دیگر از سوی ولایت پکتیکا بشمول ملیشه های عزیز الله صدها تن از تفنگسالاران که توسط بیش از 120 عراده موتر بدرگه میشدند بر دهیک هجوم آوردند و تلاش کردند تا به قریه های این ولسوالی که در کنترول طالبان بودند را از کنترول طالبان خارج سازند.
اما مجاهدین ولسوالی دهیک پیش از این برای چندمین توانسته بودند که حملات اشغالگران خارجی بخصوص آمریکائی ها و پولندی ها را شکست داده و به عقب نشینی مجبور سازند، اینبار نیز سینه های خود را به دالرخوران کرایه ای آمریکائی ، سِپَر کردند ، طالبان توسط کمربندهای انفجاری و سنگرگیری توانستند که در تمام جهات لشکر اجرتی و معاش بگیر کفار را در جا متوقف سازند، در اطراف مرکز غزنی قوتهای متجاوز حکومت در نخستین قریهء الوخیل با مقاومت شدید و شکست ناپذیر طالبان مواجه شدند و پیشروی آنان در همان شروع ، متوقف گردید، قوتهایی که از جانب پکتیکا آمده بودند به عین شکل در قریه های شبک قلعه، عثمان قلعه، نیاز قلعه و قلعهء سر انداز  که نخستین قریه های این منطقه است ، با حملات و مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند و از حرکت و پیشروی بازماندند.
قاتلان معاش بگیر کفار که بر دهیک هجوم آورده بودند، تمام نیرو وقوت خود را به خرچ دادند که به مناطق مسکونی این ولسوالی داخل گردند، اما در نتیجهء مقاومت سخت و شکست ناپذیر مجاهدین حتی نتوانستند یک قدم به جلو پیشروی داشته باشند. در جریان این درگیری و جنگ 7 تانک ، 1 عراده رینجر توسط انفجار ماینها تخریب و از بین رفتند و تعدادی زیادی از وسایل دیگر آنان توسط خوراک مرمی های رسای مجاهدین گردیدند، همچنین تلفات سنگین جانی به دشمن وارد شد.
وقتی که نیروی متجاوز حکومت از حمایت هوائی اشغالگران امریکائی برخوردار بودند، اما بازهم از پیشروی بازماندند، شروع به هدف گیری مناطق مسکونی ملکی کردند، دشمن توسط هاوان، و توپ های 82 میلی متری تمام ساحات مسکونی در دهیک را از چندین جهت مورد آماج حملات بی رحمانه خود قرار دادند.
از قول باشندگان ولسوالی دهیک گفته شده است که در جریان پنج روز ، همه روزه بطور اوسط بیشتر از 200 هاوان و مرمی های توپ بر قریه ها شلیک میگردید که تلفات وسیع و زیان باری به باشندگان قریه جات وارد کرد.
در نتیجهء این موشک پرانی ها کورکورانه و بی هدف عساکر حکومتی مردم و باشندگان ولسوالی دهیک مجبور گردیدند که بخاطر اعتراض و مخالفت به مرکز ولایت غزنی بروند و مظاهراتی را در انجا انجام دهند، محاسن سفیدان و متنفذین به خبرنگاران گفتند که دها تن از مردمان ملکی بشمول زنان  و کودکان در نتیجهء این شلیک مرمی ها توسط عساکر حکومتی شهید گردیده و دها تن دیگر زخمی شدند، همچنین خسارات انگفتی به خانه ها و مال و مواشی مردم نیز وارد شده است، حتی بیشتر باشندگان قریه ها مجبور به کوچ و مهاجرت به ساحات دیگر شدند، باشندگان این ولسوالی میگفتند که حملات انتقام جویانه و بی هدف نیروهای حکومتی ماحول و فضای زندگی را برایشان همانند تنور کرده است، مردم نمیتوانند از خانه های خود بیرون شوند، و زندگی و کشت و کار را خود را انجام دهند و یا به امور دیگر زندگی  و قریه برسند.
 اما با وجود تمام این بی رحمی و قساوت ، متجاوزین استخدام شده به اشغال دهیک نتوانستند مجاهدینی که شمار انان محدود بود را شکست بدهند و یا هم کدام قریه و ساحه را از آنان تصرف کنند، و در آخر مجبور گردید که دو روز قبل قومندان نظامی به عساکر و نیروهای مذکور امر عقب نشینی و فرار از منطقه را صادر کردند، و قوتهایی که از سوی غزنی امده بودند ، دوباره به مرکز ولایت بازگشتند و تفنگسالارانی که از جانب ولایت پکتیکا آمده بودند بسوی آن ولایت فرار کردند.
مجاهدین ولسوالی دهیک میگویند که اکنون جنگ و درگیری در این ولسوالی خاتمه یافته است، و دشمن با سرافکندگی از منطقه فرار کرد، در جریان این جنگ و درگیر تنها یک مجاهدین زخمی گردید، اما متاسفانه در نتیجهء فیر مرمی های هاوان تلفات و زیانهای زیادی به باشندگان محل و قریه ها وارد گردید.
در چنین وضعیتی که قوتها و نیروهای دولتی در دهیک ناکام گردید، اکنون برای پنهان کردند شرمساری و عیب های خود در ولسوالی های اندر و شلگر عملیاتی را آغاز کرده اند، ولسوالی اندر مستحکمترین و مرکز غیر قابل تسخیر جهاد در ولایت غزنی است، که نسبت به ولسوالی دهیک مجاهدین در انجا بسیار قوی و مجهز هستند، اکنون که نیروهای حکومتی بعد از فرار از دهیک میخواهند بخت خود را در ولسوالی های اندر و شلگر آزمایش کنند ، همان ضرب المثل مشهور است که برگردان ان چنین خلاصه میشود:” کار دهیک را ساختی؟ که حالا به شلگر پرداختی؟”
آخرین معلومات بدست آمده از شلگر میرساند که تا اکنون در مجمووع 16 عراده تانک و رینجر دشمن توسط انفجار ماینهای جاسازی و تعبیه شدهء مجاهدین از بین رفته اند و همچنین تعداد کثیری از عساکر دشمن کشته و زخمی شده اند.

Related posts