دسامبر 01, 2022

دو پوسته در غازی آباد فتح و4 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 2 پوسته دشمن را در ولسوالی غازی اباد فتح نمودند.

پوسته های یاد شده که درمنطقه شش موقعیت داشت ساعت 6 صبح امروز مورد حمله قرار گرفت ،نبرد مدت زیادی ادامه یاف که در نتیجه ان، هردو پوسته دشمن فتح گردید و4 عسکر دران کشته و2 تن دیگر زخمی شدند همچنان مجاهدین 3 میل کلاشنکوف،2 میل پیکا ومقادیر زیاد مهمات را نیز غنیمت گرفتند. ویک تن ازمجاهدین شهید و2 تن دیگر زخم برداشته اند.

Related posts