دسامبر 08, 2022

دو کارمند اداره جاسوسی دشمن در غازی آباد کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم دو کارمند اداره جاسوسی دشمن را در مربوطات ولسوالی غازی آباد به قتل رساندند.

کارمندان یاد شده هریک اجمل وذاکر ساعت 5 صبح امروز طی یک حمله چریکی هدف قرار داده شدند وجابجاکشته شدند.

Related posts