نوامبر 27, 2022

راپور ویدیویی استودیو الاماره (فتوحات مجاهدین در جوزجان) نشر شد

راپور ویدیویی استودیو الاماره (فتوحات مجاهدین در جوزجان) نشر شد

ولسوالی هائ فیض آباد و آقچه ولایت جوزجان، با تسلیم شدن تعدادی زیادی عساکر بطور کامل تحت کنترل مجاهدین درآمد.

جزیات بیشتر در این راپور ستودیو الاماره از طریق لینک های ذیل داونلود و مشاهده کرده میتوانید.

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts