نوامبر 27, 2022

راپول کامل فتح ولسوالی نوزاد ولایت هلمند وغنایم

دورروز قبل ولسوالی نوزاد ولایت هلمند ازسوی مجاهدین امارت اسلامی  بطور کامل فتح شد .

تفصیلات حاکی است که  مجاهدین امارت اسلامی  ابتدا عملیاتی را بر4 پوستۀ ولسوالی مذکور اغاز کردند درین جریان مناطق ( امام ، اده ف جامی وبارگزی ) ازوجود دشمن کملا تصیفه شد وتعداد زیاد سلاح ومهمات بغنیمت مجاهدین درآمده است .

روز دوهم ، مجاهدین امارت اسلامی برتعمیر مرکزی ولسوالی مذکور ، پی آرتی ، قومندانی حمله ای وسیعی را آغاز کردند که به فضل وکمک خداوند بزرگ  مرکز ولسوالی ، تعمیر پی آرتی ، تعمیر قومندانی جدید وکهنه ، ماموریت ، تپه ای جمال وتپه ای معلم این همه فتح گردید.

دشمن شکست خورده درجریان جنگ  مجروحین ومقتولین خویش را ازساحه جنگ انتقال نیز کرده بود باز هم 60 جسد عساکر وپولیس درمیدان جنگ بافی مانده بود وبا فتح ولسوالی مذکور مناطق دیگر ( سرکان ، بارکزئی ، بازار ، پتان واطراف مناطق دهن جمال نیز بطور کامل ازوجود دشمن  تصفیه شده  وتعداد زیاد غنایم بدست مجاهدین افتاد که تفصیل اش به شرح ذیل می باشد .

، ۲ پایه هاوان وسط ، یک میل زیکویک ، ۲ میل دهکشه ، ۳۵ تانک ، موتر های زرهی نظامی وضربتی ، موتر رینجر ، موتر های اکمالاتی نظامی ، ۵ عراده موتر سایکل ، دو ذخیره مملو ازسلاح ومهمات ، ۲۰ میل پیکا ( ثقیل ) ، ۳۰ میل سلاح امریکایی m4  ، ۲۵ میل کلاشنکوف وتعداد زیاد مهمات ومواد نظامی .

قابل یاد آوری است که دراین عملیات 6 تن ازمجاهدین بشهادت رسیده و8 تن دیگر زخم برداشته اند .

قاری یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۱۴هق 2015/7/30م

Related posts