نوامبر 30, 2022

رسالهء صوتی تعزیت و بیعت مسئول نظامی غازی آباد

غلام الرحمن حیدری مسئول جهادی غازی آباد به نمایندگی علماء، مجاهدین و متنفذین منطقه وفات عالیقدر امیر المومنین را یک ضایعهء جبران ناپذیر برای تمام مسلمانان جهان دانسته و خودشان را در غم و سوگ خانوادهء جناب ایشان شریک میداند، همچنین ایشان به نیابت مجاهدین و ملت غیور غازی آباد با محترم ملا اختر محمد منصور اعلام بیعت کرده و می افزاید که منصور صاحب شخصیت قابل اعتماد مرحوم امیر المومنین بود ، از اینرو جناب ایشان منصور صاحب را به حیث نائب خود گماشته بود.images-6

برای شنیدن بیعت بر لینک ذیل کلیک کنید

Related posts