دسامبر 01, 2022

ریاست امنیت ولایت پنجشیر مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی ریاست امنیت ملی ولایت پنجشیر را مورد حمله موشکی قرار دادند.

حمله ساعت 10 بجه دیشب صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، یک رینجر وساختمان ریاست متذکره تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts