نوامبر 30, 2022

زابل : رینجر دشمن در سیوری انفجار داده شد و پوسته هدف انداخت هاوان قرار گرفت

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که روز گذشته حوالی ساعت 11 ظهر، یک رینجر اجیران داخلی در منطقۀ میراخور ولسوالی سیوری توسط ماین زمینی انفجار داده شد و تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شدند .

در همین حال روز گذشته حوالی ساعت 11 ظهر، یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ گرابند ولسوالی سیوری هدف انداخت هاوان قرار گرفت که البته از تلفات وارده به دشمن اطلاعی حاصل نشده است .

2015/5/26

Related posts