دسامبر 08, 2022

زابل : عساکر اجیر در دایچوپان مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که دیشب هنگام نماز خفتن ، عساکر پیادۀ دشمن میان پوستۀ زنجیر و مرکز ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

شاهدان عینی می گویند که دشمن اجساد عساکر مقتول و زخمی های خویش را توسط هلی کاپتر از منطقه انتقال داده است .

2015/7/3

Related posts