دسامبر 01, 2022

زابل : قومندان پوسته های دشمن بهمراه محافظش زنده دستگیر شد

از ولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 3 بعد از ظهر، یک قومندان عمومی پوسته های دشمن در ولسوالی شهر صفا – محمد نبی – بهمراه یک محافظش در حملۀ تاکتیکی مجاهدین امارت اسلامی در همین ولسوالی زنه دستگیر شده است .

دوسیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

2015/6/5

Related posts