نوامبر 26, 2022

زابل : مراسم فاتحه خوانی وبیعت درنوبهار برگزارگردید

ازولایت زابل خبر رسیده است که صبح روز گذشته ،  مراسم ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه خوانی بمناسبت فوت عالی قدر امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) درولسوالی نوبهار این ولایت برگزار گردیده است .

درمراسمی که به همین منظور درقریهء معافان این ولسوالی برگزار شد ، حدود 3000 هزار تن ازعلماء کرام ، شیوخ  وشخصیت های متنفذ اشتراک داشتند .

اشتراک کنندگان برای امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) ختم قرآن عظیم الشان وبه روح اش اتحاف دعا کردند .

اشتراک کنندگان پس ازدعا همه با یک صدا با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ملااخترمحمد منصور ) اعلام بیعت کردند .

2015/8/5

Related posts