دسامبر 10, 2022

زابل : یک عضو شبکۀ جاسوسی در شهر قلات هدف انفجار قرار گرفت

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 10 صبح ، در بازار شهر قلات مرکز این ولایت ، نزدیک غوند، یک جاسوس سابق اشغالگران و کارمند برحال شبکۀ جاسوسی ادارۀ اجیر – میرویس ولد فضل باری – هدف انفجار تاکتیکی ماین قرار گرفته است اما از سرنوشت او تا کنون اطلاع دقیقی در دست نیست .

 

2015/7/19

Related posts