دسامبر 10, 2022

زابل : یک قومندان مهم دشمن بهمراه 4 تن دیگر بهلاکت رسید

ا زولایت زابل اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ ماندۀ اسحاقزی آکا در مربوطات ولسوالی شهر صفا ، یک قومندان مشهور و ظالم ادارۀ اجیر – قومندان گل محمد – بهمراه 4 تن دیگر جابجا بهلاکت رسید و موتر قومندان نامبرده نیز بطور کاملا تخریب گردید .

قومندان مذکور در منطقه قومندان عمومی پوسته های ملیشه های اربکی بر شاهراه عمومی بود و از افراد وفادار به اشغالگران خارجی نیز بشمار می رفت .

همچنین قومندان پوسته های شاهراه – قومندان عبدالحلیم اربکی – در اثر انفجار ماین در منطقۀ خواجه بابای این ولسوایل در اثر انفجار ماین بهمراه 3 تن از افراد خود بشدت زخمی شده است .

در همین حال در منطقۀ سوختی ماندۀ این ولسوالی ، روز گذشته با دشمن اجیر درگیری شدیدی صورت گرفته است که البته از تلفات وارده به دشمن تا کنون اطلاع دقیقی در دست نیست .

در این درگیری یک تن از مجاهدین مجروح شده است .

2015/7/18

 

Related posts