دسامبر 10, 2022

زابل : 3 عسکر در قلات بهلاکت رسیدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ سپینه غبرگه شهر قلات ، در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی 3 عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده و متباقی موفق بفرار شدند .
2015/5/31

Related posts