دسامبر 01, 2022

زابل : 3 موتر دشمن در شینکی تخریب و 14 تن از اجیران کشته و زخمی شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 6 صبح ، قوای دشمن اجیر در ولسوالی سینکی مورد حملۀ مسلحانه مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

خبرمی افزاید که کاروان دشمن از مرکز ولایت بسوی ولسوالی شملزی در حرکت بود که در منطقۀ لورگی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت .

در این عملیات که تا ظهر دوام کرد، در طی آن یک تانک و 2 موتر رینجر دشمن اجیر کاملا تخریب گردید و 5 عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده و 9 تن دیگر نیز زخمی شدند .

دشمن اجیر پس از این عملیات ، طبق عادت پلید همیشگی خود ، یک تن از باشندگان منطقه – پسر نقیب الله کاکا – را با بی رحمی و قساوت بشهادت رساندند .انالله واناالیه راجعون

2015/6/20

Related posts