دسامبر 10, 2022

زابل : 5 عسکر ویک عراده موتر درپی انفجارات درارغنداب ازبین رفتند

ازولایت زابل خبر رسیده است که حوالی ساعت 9 بجه صبح امروز ، یک عراده موتر نوع مازدا عساکر اردوی اجیر درمنطقه سرخ سنگ ازمربوطت ولسوالی ارغنداب هدف انفجار ماین قرار گرفته است  .

دراین انفجار موتر دشمن کاملا تخریب گردیده وموتروان اش  جابجا کشته شده است .

خبرمی افزاید که پس ازین انفجار عساکر دیگر دشمن بمحل انفجار رسیدند که هدف انفجار دیگر قرار گرفتند .

دراین انفجار 4 عسکر دشمن جابجا کشته شده اند .

2015/6/15

Related posts